Danh sách khách hàng Vip (bộ 38)

Danh sách khách hàng Vip (bộ 38)

Danh sách khách hàng Vip 1020 KHACH HANG BMW.xls
Danh sách khách hàng Vip 1029 khach hang BMW.xls
Danh sách khách hàng Vip 1091 LANH DAO CAO CAP CAC DOANH NGHIEP TP. HCM.DOC
Danh sách khách hàng Vip 1100 kh bao hiem nhan tho.xls
Danh sách khách hàng Vip 1200 GIAM DOC DONG NAI.xls
Danh sách khách hàng Vip 1200 HOC VIEN PACE.xls
Danh sách khách hàng Vip 1300  KH GUI TIETKIEM HSBC.xls
Danh sách khách hàng Vip 230_DS TIET KIEM VPBANK QUAN 9.xls
Danh sách khách hàng Vip 233_DS TIET KIEM QUAN GO VAP.xls
Danh sách khách hàng Vip 233_DS TIET KIEM VPBANK QUAN GO VAP.xls
Danh sách khách hàng Vip 234_DS TIET KIEM HOC MON.xls
Danh sách khách hàng Vip 235_DS TIET KIEM BINH CHANH.xls
Danh sách khách hàng Vip 236_DS TIET KIEM QUAN BINH TAN.xls
Danh sách khách hàng Vip 236_DS TIET KIEM VPBANK QUAN BINH TAN.xls
Danh sách khách hàng Vip 237_DS TIET KIEM BINH THANH.xls
Danh sách khách hàng Vip 237_DS TIET KIEM VPBANK BINH THANH.xls
Danh sách khách hàng Vip 239_DS TIET KIEM PHU NHUAN.xls
Danh sách khách hàng Vip 239_DS TIET KIEM VPBANK PHU NHUAN.xls
Danh sách khách hàng Vip 240_DS TIET KIEM QUAN TAN PHU.xls
Danh sách khách hàng Vip 256 LANH DAO DOANH NGHIEP TP. HCM.XLS
Danh sách khách hàng Vip 330 GIAM DOC DA NANG.xls
Danh sách khách hàng Vip 330 KH SACOMBANK HCM.xlsx
Danh sách khách hàng Vip 370 THAC SY CNTT.xls
Danh sách khách hàng Vip 430 THANH VIEN CLB DOANH NHAN DAT VIET.xls
Danh sách khách hàng Vip 439 khach hang mua xe hơi TRUONG HAI AUTO.xls
Danh sách khách hàng Vip 450 KH NGAN HANG ACB.xls
Danh sách khách hàng Vip 467  khach hang office cua cty DTU tu van du hoc.xls
Danh sách khách hàng Vip 488 kh tphcm.xlsx
Danh sách khách hàng Vip 500 KH mua xe BMW tại TP.HCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 500 Khach hang cua LG.xlsx
Danh sách khách hàng Vip 500-Danh sách khách hàng LG HCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 537_DS 4070 KH THU NHAP TREN 30TR BINH DUONG.xls
Danh sách khách hàng Vip 546_DANH SÁCH 1.000 KHÁCH HÀNG GỬI TIẾT KIỆM MỚI NGÂN HÀNG Á CHÂU Ở TẤT CẢ CÁC QUẬN TPHCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 547_DS 760 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU Ở NHÀ BÈ-HÓC MÔN-CỦ CHI-BÌNH CHÁNH.xls
Danh sách khách hàng Vip 548_DS 900 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU Ở QUẬN 2-9-THỦ ĐỨC-GÒ VẤP.xls
Danh sách khách hàng Vip 549_DS 900 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN 1-3-5-10-11.xls
Danh sách khách hàng Vip 550_DS 1.100 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN BÌNH THẠNH-GÒ VẤP-PHÚ NHUẬN.xls
Danh sách khách hàng Vip 551_DS 1.000 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN TÂN BÌNH-QUẬN 12.xls
Danh sách khách hàng Vip 552_DS 2.500 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN TÂN PHÚ-BÌNH TÂN.xls
Danh sách khách hàng Vip 553_DS 1.200 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN 4-7-8.xls
Danh sách khách hàng Vip 554_DS 1.600 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN 6.xls
Danh sách khách hàng Vip 555_XEM_DS 1000 DN T9-2012 TPHCM-ok.xls
Danh sách khách hàng Vip 556_XEM_DS 500 DN T9 -2012 BINH DUONG-ok.xls
Danh sách khách hàng Vip 557_XEM_DS 800 DN T9-2012 DONG NAI-ok.xls
Danh sách khách hàng Vip 558_XEM_DS KH CO MUC CUOC VIP DUOC THUONG CUA VINAPHONE 2012-ok.xls
Danh sách khách hàng Vip 559_xem_DS 10000 VINCOM HCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 562_DS 1000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 2-9-THỦ ĐỨC.xls
Danh sách khách hàng Vip 563_DS 800 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH CỦ CHI-HÓC MÔN-NHÀ BÈ-BÌNH CHÁNH-CẦN GiỜ.xls
Danh sách khách hàng Vip 564_DS 1000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 6-11-BÌNH TÂN.xls
Danh sách khách hàng Vip 565_DS 1400 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN BÌNH THẠNH.xls
Danh sách khách hàng Vip 566_DS 1000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN PHÚ NHUẬN-GÒ VẤP-QUẬN 12.xls
Danh sách khách hàng Vip 567_DS 1600 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN TÂN BÌNH-TÂN PHÚ.xls
Danh sách khách hàng Vip 568_DS 1200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 1.xls
Danh sách khách hàng Vip 569_DS 1000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 3-10.xls
Danh sách khách hàng Vip 570_DS 1200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 5-8.xls
Danh sách khách hàng Vip 571_DS 1600 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 4-7.xls
Danh sách khách hàng Vip 572_DS 1300 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN BÌNH THẠNH.xls
Danh sách khách hàng Vip 589_EXCEL 2003 _DS THU NHAP 15TR TPHCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 590_EXCEL 2003_DS 1000 DAI GIA TPHCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 591_EXCEL 2003_DS 1000 GIAM DOC DIEU HANH TPHCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 595 KH CTY CK THANH CONG HCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 600 CHUNG KHOAN THANH CONG.xls
Danh sách khách hàng Vip 600 giang vien bac si tphcm.xlsx
Danh sách khách hàng Vip 600 KH gui tiet kiem ACB.xls
Danh sách khách hàng Vip 600-DS 1038 CTY MTL T1-T4-2013 TAI TPHCM – 191 trang- ok.xls
Danh sách khách hàng Vip 605_4.500 KH TIẾT KIỆM NH HD BANK.xls
Danh sách khách hàng Vip 606-DS 7600 KH SO HUU XE FORD TAI TPHCM – 851 trang.xls
Danh sách khách hàng Vip 615-DS 4200 KH SACOMBANK HCM -198 trang.xls
Danh sách khách hàng Vip 616-DS 8400 KH DAU TU VANG DU EMAIL -187 trang.xls
Danh sách khách hàng Vip 617-DS 5502 KH GUI TIEN NH NAM A HCM – 190 trang.xls
Danh sách khách hàng Vip 619-DS 2000 PHU HUYNH KHOI LOP 6789 TAI HCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 621-DS 577 PHU HUYNH HS TRUONG QUOC TE HCM – 48 trang.xls
Danh sách khách hàng Vip 676_DS 650 KH BABYLONS HA NOI.xls
Danh sách khách hàng Vip 677_DS 1000 KH BABYLONS TPHCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 679_DS 49.900 KH NGAN HANG ANZ.xls
Danh sách khách hàng Vip 680  khach hang du an  THAI SON 1   gia 900k.doc
Danh sách khách hàng Vip 680 GIÁM ĐỐC ĐỒNG NAI moi thanh lap.xls
Danh sách khách hàng Vip 681_DS 7230 KH VIP TAI TPHCM HOC NGHIEP VU CAO CAP TAI APPOLLO.xls
Danh sách khách hàng Vip 682_DS 5470 KH VIP TAI HA NOI HOC NGHIEP VU CAO CAP TAI APPOLLO.xls
Danh sách khách hàng Vip 685_DS 1400 KH CO SO TIEN MUA SAM CAO TAI TRUNG TAM TM CAO CAP TPHCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 687_DS 1600 CHU CUA HANG THU NHAP 40 TR HCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 706_DS 2100 QUAN LY KD LOI NHUAN 800TR HCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 707_DS 2686 QUAN LY KD LOI NHUAN 500TR HCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 710 KHACH HANG DAU TU VANG VGB TPHCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 720 KH DONG A _CN LE VAN SY.xlsx
Danh sách khách hàng Vip 722_DS 5177 TK NGAN HANG CO DU THUONG TAI QUAN 1.xls
Danh sách khách hàng Vip 743_ DS 2129 DI DONG TIET KIEM NGAN HANG QUAN GO VAP.xls
Danh sách khách hàng Vip 746_ DS 2789 DI DONG TIET KIEM NGAN HANG QUAN BINH TAN.xls
Danh sách khách hàng Vip 752_DS HO SO  SINH NAM 1974-1977 THANH VIEN VIP VIETNAMWORK HCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 756_DS HS GOC 40 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 757_DS HS GOC 33 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 758_DS HS GOC 28 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 759_DS HS GOC 22 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 760_DS HS GOC 17 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 761_DS HS GOC 12 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls
Danh sách khách hàng Vip 770 HOI DOANH NHAN TRE YBA.xls
Danh sách khách hàng Vip 800 CHUNG KHOAN ACB.xls
Danh sách khách hàng Vip 895 khach hang chung khoan.xls
Danh sách khách hàng Vip 950 CAC CONG TY DUOC PHAM.xls
Danh sách khách hàng Vip 960 CTY THIET BI Y TE VN.xls

Một số lưu ý khi tải data:

    • Chúng tôi không nhận tìm data theo yêu cầu
    • Có 1 số bộ chúng tôi chia sẽ cần phải tìm pass giải nén theo hướng dẫn
    • Các bạn đăng ký thành viên Vip hay tự tải về từng bộ 1 đều như nhau hết

Các bạn sau khi tải xong chịu khó click giúp mình 1 click quảng cáo để web có thêm 0,01 usd/click để chúng tôi duy trùy website cho mọi người cùng sử dụng!

Các bạn có thể liên hệ đăng ký thành viên Vip để tải về gần 20Gb Data (link vĩnh viễn), và sẽ còn update vĩnh viễn (nếu có) các bộ data mới, phí đăng ký thành viên vĩnh viễn chỉ 900k, liên hệ email: dskhtiemnangvip@gmail.com

( Pass giải nén file Excel nếu có là: 1111, 11111, thanhcong, 270893, VM020990 )

[sociallocker id=”3228″]

DOWNLOAD DATA KHÁCH HÀNG BỘ 38

[/sociallocker]

CLICK GIÚP MÌNH 1 QUẢNG CÁO BẠN NHÉ!

Link download nếu có bị lỗi, Anh/Em comment bên dưới mình sửa link lại nhé!

Chúc các bạn thành công!

Biệt thự Saigon Garden Riverside

One comment

  1. cho mình xin pass của file 439 ; file 606 ; file 1020 và file 1029, xin cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *