Data khách hàng cá nhân Vip TP HCM (bộ 45)

Data khách hàng cá nhân Vip TP HCM (bộ 45)

Data khách hàng cá nhân Customers The Manor Officetel (710kh Mobile)(1).xls
Data khách hàng cá nhân dang goi 2.xls
Data khách hàng cá nhân dang goi 3.xls
Data khách hàng cá nhân dang goi.xls
Data khách hàng cá nhân DANH BA CTY XI MANG GELEXIMCO.xls
Data khách hàng cá nhân DANH BA DIEN THOAI-.xls
Data khách hàng cá nhân DANH BA GELEXIMCO.xls
Data khách hàng cá nhân DANH MUC KHACH HANG.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH 10300 GIAM ĐOC TAI TPHCM.xls
Data khách hàng cá nhân Danh sach 1296 kh mua xe hoi Mercedes tai tphcm.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH 2012 chuyển tiền Kiều Hối.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH 450  CBCNV TECHCOMBANK.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH 5.700 GIAM DOC TAI TPHCM.xls
Data khách hàng cá nhân Danh sach 803 khach hang  xe hoi BMW.xls
Data khách hàng cá nhân Danh sach 880 kh so huu xe hoi cac loai tai tphcm.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CBCNV CONG TY XNK PETROLIMEX.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CBCNV CTY GIAO DUC HOANG GIA.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CBCNV DAI HOC HONG BANG 590.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CBCNV DOANH NGHIEP VAN TAI XE BUYT.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CBCNV EVN PHAT TRIEN DICH VU THUE KENH RIENG TAI TP.HCMP 27.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CBCNV EVN PHU TRACH CAC CUA HANG TAI TP.HCM 38.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CBCNV EVN TELECOM CBCNV TRUNG TAM TRUYEN DAN 75.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CBCNV EVN TELECOM HOAN CHINH 08-2006 385.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CBCNV EVN TP VIEN THONG TAI TP.HCM 30.XLS
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CBCNV EVN VAN HANH HE THONG VIEN THONG VTCC 219.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CBCNV HABUBANK 1000.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CBCNV LINH VUC TRUYEN THONG QUANG CAO CRM VERSION 3.0 19.9.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CBCNV NGAN HANG ACB 4600.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CBCNV NGAN HANG HSBC 1490.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CBCNV TECHCOMBANK 450 .xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CBCNV THAM DINH GIA 2011 97.XLS
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CBCNV TONG CONG TY BUU CHINH VIET NAM 2160.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CHU DAU TU DA LIEN KET TECHCOMBANK(1).xls
Data khách hàng cá nhân Danh sach Chu tich Cong doan Petrolimex.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CO DONG CTY MEDIPHARCO 267 .xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH CO DONG DAU KHI 402.xls
Data khách hàng cá nhân Danh sach gdoc tphcm 300 VIP.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH HOI VIEN BAT DONG SAN.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH HOI VIEN.xls
Data khách hàng cá nhân Danh sach KH – CK Thang Long 1.xls
Data khách hàng cá nhân Danh sach KH – CK Thang Long 2.xls
Data khách hàng cá nhân Danh sach KH dau tu  vang o tphcm.xls
Data khách hàng cá nhân danh sach KH DK.xls
Data khách hàng cá nhân Danh sach KH To chuc ngung giao dich.xls
Data khách hàng cá nhân Danh sach KH vay von Sacombank 30.10.2013.xls
Data khách hàng cá nhân danh sach KH.xls
Data khách hàng cá nhân Danh sach khach hang lon.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH KHACH HANG VIETNAM AIRLINE-GOI THUONG GIA (2).xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH KHACH HANG VIETNAM AIRLINE-GOI THUONG GIA.xls
Data khách hàng cá nhân danh sach khách hàng neww.xls
Data khách hàng cá nhân danh sach khách hàng.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH LANH DAO 100 CONG TY.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SACH QTAM SRC MOI.xls
Data khách hàng cá nhân danh sach tong hop nguoi so huu chung khoan nhan co tuc bang tien 2013.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 1000 DOANH NHÂN THAM GIA GiẢI TENNIS DOANH NHÂN SÀI GÒN.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 1000 KHÁCH HÀNG VIP CỦA CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THẨM MỸ BEYOU CENTER.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 1500  KHÁCH HÀNG CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG JET STAR.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 1500  KHÁCH HÀNG VIP CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI QuỐC TẾ ITC .xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 1500 KHÁCH HÀNG CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ICON 68.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 1500 NGƯỜI ĐI HỌC NÂNG CAO NGHIỆP VỤ TẠI NƯỚC NGOÀI.XLS
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 1800  KHÁCH HÀNG VIP CỦA HANG HANG KHONG VietJet.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 2000 KH CÓ THẺ VISA TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 2000 KH GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG MARITIME.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 2000 KH GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG SACCOMBANK.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 2000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG SACCOMBANK.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 3000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIBBANK.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 3200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NAM VIỆT.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 3200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 3300 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VPBANK.xls
Data khách hàng cá nhân Danh sách 3603 Khách hàng ngân hàng Kiên Long tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 3900 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETTINBANK.xls
Data khách hàng cá nhân Danh sách 4199 Khách hàng Bản Việt tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 4200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG MBBANK HCM.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH 4200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG MBBANK.xls
Data khách hàng cá nhân Danh sách 6.700 giám đốc tại Tp. Hà Nội có đầy đủ điện thoại di động.xls
Data khách hàng cá nhân Danh sách 700 khách hàng sàn vàng tại thành phố Hồ Chí Minh.xls
Data khách hàng cá nhân Danh sách khách hàng bất động sản tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.xls
Data khách hàng cá nhân DANH SÁCH KHÁCH HÀNG-Thanh.xls
Data khách hàng cá nhân danh sách đã mua phố chuyên gia.xls
Data khách hàng cá nhân danhsachkhachhangphumy chinh sua.xls
Data khách hàng cá nhân DanhSachKhachHangTiemNang xuaasrt ra tß+½ CRM ng+áy 13-06-2014.xls
Data khách hàng cá nhân danhsach_xe oto 2-5-2010(1).xls
Data khách hàng cá nhân Danh_ba_doan_truong_DHKT.xls
Data khách hàng cá nhân data_daiichi (1).xls
Data khách hàng cá nhân data_giangvien_ueh (1).xls
Data khách hàng cá nhân DS 1000 cty co von dieu le tren 10 ty.xls
Data khách hàng cá nhân DS 1000 KH TIET KIEM VIP NGAN HANG AAA.xls
Data khách hàng cá nhân DS 1100 KHÁCH HÀNG VIP CỦA BỆNH ViỆN QuỐC TẾ 5 SAO THÀNH ĐÔ.XLS
Data khách hàng cá nhân DS 1300 NAM GUI TIET KIEM NH QUAN 1.xls
Data khách hàng cá nhân DS 1650 NU GUI TIET KIEM NH QUAN 1.xls
Data khách hàng cá nhân DS 1700 KH TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG BẢO VIỆT.xls
Data khách hàng cá nhân DS 2000 TIET KIEM HD BANK.xls
Data khách hàng cá nhân DS 2129 DI DONG TIET KIEM NGAN HANG QUAN GO VAP.xls
Data khách hàng cá nhân DS 2500 KH TIET KIEM TAI NGAN HANG BẮC Á.xls
Data khách hàng cá nhân DS 2500 KH TIET KIEM VIETBANK TP.HCM.xls
Data khách hàng cá nhân DS 2789 DI DONG TIET KIEM NGAN HANG QUAN BINH TAN.xls
Data khách hàng cá nhân DS 49.900 KH NGAN HANG ANZ.xls
Data khách hàng cá nhân Đông Á-.xls

Một số lưu ý khi tải data:

  • Chúng tôi không nhận tìm data theo yêu cầu
  • Có 1 số bộ chúng tôi chia sẽ cần phải tìm pass giải nén theo hướng dẫn
  • Các bạn đăng ký thành viên Vip hay tự tải về từng bộ 1 đều như nhau hết

Các bạn sau khi tải xong chịu khó click giúp mình 1 click quảng cáo để web có thêm 0,01 usd/click để chúng tôi duy trùy website cho mọi người cùng sử dụng!

Các bạn có thể liên hệ đăng ký thành viên Vip để tải về gần 20Gb Data (link vĩnh viễn), và sẽ còn update vĩnh viễn (nếu có) các bộ data mới, phí đăng ký thành viên vĩnh viễn chỉ 900k, liên hệ email: dskhtiemnangvip@gmail.com

( Pass giải nén file Excel nếu có là: 1111, 11111, thanhcong, 270893, VM020990 )

[sociallocker id=”3225″]

DOWNLOAD DATA KHÁCH HÀNG BỘ 45

[/sociallocker]

CLICK GIÚP MÌNH 1 QUẢNG CÁO BẠN NHÉ!

Link download nếu có bị lỗi, Anh/Em comment bên dưới mình sửa link lại nhé!

Chúc các bạn thành công!

Biệt thự Saigon Garden Riverside

5 comments

 1. Hi admin, mình đã làm theo bước trên nhưng vẫn không tìm ra được pass

 2. Cái này do bạn bạn ơi, ai cũng làm được chỉ mình bạn làm ko đc, bạn xem lại hướng dẫn nhé!

 3. Bạn kiểm tra lại xem có pass ko giúp mình nhé. mình vô trang
  https://danhsachkhachhangmienphi.com/q7-saigon-riverside-complex/
  không thấy pass đâu nhé
  Cám ơn bạn

 4. ANH ƠI SAO TẢI VỀ MÀ GIẢI NÉN KHÔNG ĐƯỢC ANH À

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *