Phần mềm xử lý Data

Phần mềm xử lý Data, Danh sách khách hàng, lọc email, số điện thoại, kiểm tra mail sống chết, phân loại số điện thoại theo nhà mạng Viettel, vinaphone, Mobilephone,…